Bezrámový system - ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ POLÁK
Technické parametry Tisk

 

Bezrámový a posuvný Balkon systém s vyhybkou.

TECHNICKÉ INFORMACE

 Tepelně technické a zvukové vlastnosti:

·          snížení spotřeby energie na vytápění  / provedeny autorizované zkoušky/ cca. o 35 % /součinitel prostupu tepla k = 5,21 Wm-2k-1

·          snížení prostupnosti zvuku  / provedeny autorizované zkoušky/ cca. o 30 % / Rw= 14 dBRealizace

Systém je před realizací a montáží připraven. Vlastní realizace představuje připevnění horního profilu do stropního prvku lodžie pomocí kotev do betonů nebo šroubů, nasazení skel a připevnění spodní vodící kolejnice.  Dále může se dle přání zákazníka provést celkové zatěsnění balkonů, tj. zatěsnění otvorů v zábradlí lodžie. Při instalaci těsnění mezi skla dojde k poruše mikroventilace a je nutné lodžii pravidelně větrat. V opačném případě dojde ke kondenzaci vody a vodních par, který má za následek tvorbu plísně.Zateplení spodní části zábradlí – požární hledisko

Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce – stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce.

1.        bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarb. desky,

2.        Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A

-        Desky Promatect – L, tl.  20 mm

-        Drátosklo 6 mm

-        Sádrokartonové systémy Knauf

-        Stěna s kovovou kostrou, oboustranně oplášťovaná plechy ocelovými  i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o jmenovité tloušťce nejméně 0,8 mm, prostor  uvnitř příky vyplněn nehořlavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo čedičové vlny.

-     Lignátové desky min. tloušťka 5 mm