Rámový system - ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ POLÁK
Technické parametry Tisk

 

Rámový a posuvný Balkon systém

TECHNICKÉ  INFORMACE

Skleněné tabule – sklo dle výběru – 4,6,8mm, dvojsklo

Horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajištění  skleněných tabulí – hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a ISO 9002.  Profil je opatřen práškovou vypalovací  barvou bílé barvy RAL 9016.

Mezi ostatní součásti patří plastové dílce vyrobené z materiálu Tiulit ML 04 a Tiulit MCH 02. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti UV záření a jsou vyrobeny ve shodě zákona č. 22/1997.

Ostatní použité plasty jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů.

Systém nevyžaduje žádnou údržbu, při mytí doporučujeme vysadit křídlo, životnost min. 15 let od instalace. Možnost uzamykání.  Dodání pouze v bílé barvě.

Zateplení spodní části zábradlí – požární hledisko

Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce – stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce.

  1. bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarb. desky,
  2. Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A
  • Drátosklo 6 mm
  • Sádrokartonové systémy Knauf
  • Stěna s kovovou kostrou, oboustranně oplášťovaná plechy ocelovými  i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o jmenovité tloušťce nejméně 0,8 mm, prostor  uvnitř příky vyplněn nehořlavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo čedičové vlny.
  • Lignátové desky min. tloušťka 5 mm