Rámový a posuvný zasklívací systém

Skleněné tabule osazené do Al rámu jsou uchyceny mezi Al profily, které na stropě slouží jako vodící a na madle zábradlí či na podlaze jako nosné a pojezdové. Hliníkový rám tabulí je opatřen kartáčovým těsněním, které vymezuje mezeru mezi tabulí a pojezdovými a vodícími lištami. Na spodní části tabule jsou osazeny z každé stany valivé ložiska. Spodní vodící profil obsahuje odtokové drážky a zarážky pro instalaci parapetního plechu, krycího plechu a kondenzované vody.

Montáž se provádí z vnitřní strany lodžie, připevnění k zábradlí nebo k podlaze. Ke stropu se provádí kotvami do betonu a cihel. Připevnění na zábradlí se provádí pomocí šroubů do oceli nebo taktéž kotvami.

Zasklívací systém z float i z bezpečnostního tvrzeného skla Rámový zasklívací systém tvoří sklo tl. 6 mm a 8mm a hliníkové profily. Slouží k zasklení lodžií , balkonů., výklenků apod. Systém v podobě 2, 3, 4 – x kolejnicový

Systém lze použít pro lodžie rovné, rohové a lodžie jednostranně či oboustranně částečně předsunuté.

Výhody – bezúdržbový provoz, zateplení prostoru, minimalizace hluku, překážka proti vniknutí, madlo v ceně, uzamykatelné. Jsou dva systémy, jeden je pro skla max. do šířky a výšky 2 m – jedno pole, a druhý mohutnější – 3 x 3 m. U obou systémů je možné použít dvojsklo, 6 mm či 4 mm skla.

Nevhodné pro zasklívání klasických balkonů zcela předsunutých, kde není možné uchytit horní pojezdovou kolejnici ve stropním panelu.

Mezi výhody patří bezpečnost, izolace, snadný posuv, madlo v ceně, snadné a bezpečné mytí skel, neovlivňuje architektonický vzhled budovy, krátká doba montáže, dlouhá životnost.Systém neumožňuje úplné otevření skel. 1/3 zasklení je statická. Možnost skládat skla vlevo či vpravo. Systém mikroventilace.

Technické parametry

Skleněné tabule – sklo dle výběru – 4,6,8mm, dvojsklo

Horní a spodní vedení, profily pro posuv a zajištění skleněných tabulí – hliníková slitina AlMgSi 0,5, vyrobené dle normy DIN 1725, 1748 a ISO 9002. Profil je opatřen práškovou vypalovací barvou bílé barvy RAL 9016.

Mezi ostatní součásti patří plastové dílce vyrobené z materiálu Tiulit ML 04 a Tiulit MCH 02. Tyto plastové dílce jsou stabilizovány proti UV záření a jsou vyrobeny ve shodě zákona č. 22/1997.

Ostatní použité plasty jsou vyrobeny z nehořlavých materiálů.

Systém nevyžaduje žádnou údržbu, při mytí doporučujeme vysadit křídlo, životnost min. 15 let od instalace. Možnost uzamykání. Dodání pouze v bílé barvě.

Zateplení spodní části zábradlí – požární hledisko

Konstrukce výplní mezer zábradlí při zasklení lodžie lze hodnotit z hlediska požární bezpečnosti jako svislé konstrukce – stěny. Pro výplně mezer a zatěsnění zábradlí při zasklení lodžie jsou vhodné deskové materiály a konstrukce.

  1. bez nároku na jakoukoliv požární odolnost – polykarb. desky,
  2. Požární odolnost 30 min, stupeň hořlavosti A

  • Drátosklo 6 mm
  • Sádrokartonové systémy Knauf
  • Stěna s kovovou kostrou, oboustranně oplášťovaná plechy ocelovými i hliníkovými válcovanými za tepla i za studena o jmenovité tloušťce nejméně 0,8 mm, prostor uvnitř příky vyplněn nehořlavými hmotami z minerální vlny, plsti nebo čedičové vlny.
  • Lignátové desky min. tloušťka 5 mm